İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Kulüpleri

Üst Kurul

Kulüpler Birliği Üst Kurulu, Öğrenci Kulüpleri Birliğinin üzerinde yer alan kuruldur. Kayıtlı olan Öğrenci Kulüplerinin İdari ve Mali anlamda denetimini yetkili birimlerle birlikte yapar, öğrenci kulüpleri disiplin işlemlerini yürütür.

a. Kulüpler Birliği Üst Kurulu 8 Üyeden oluşur 

b. Kulüpler Birliği Üst Kurulu’nda, Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi Yöneticisi, Öğrenci Konsey Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı ve Kulüpler Birliği Genel Kurulunca seçilen 2 Öğrenci yer alır

c. Kulüpler Birliği Üst Kurulu’nda yer alacak öğrenci üyelerde, halen İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi olma mecburiyeti aranır.

d.Kulüpler Birliği Üst Kurulu’na seçilen kulüp temsilcisi, yukarıda belirtilen görev/kurullardan başka Kulüpler Birliğindeki görev/kurullara aday olamaz.

e. Aynı kulüpten birden fazla temsilci, yukarıda belirtilen görev/kurullardan birinde aynı dönemde yer alamaz.