İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Başkan: Burak ATASOY

İletişim: batasoy.00@hotmail.com

Başkan: Barış ÖZTÜRKMEN

İletişim: bars.ozturkmen@gmail.com

Başkan: Samet ÖZYÜREK

İletişim: sametozyurek07@gmail.com

Başkan: İlkim İÇKE

İletişim: ikmergene@hotmail.com

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Ulusalcılık, Halkçılık, Laiklik ve Devrimcilik ilkeleriyle yolumuzu çizmek ve düşüncelerle bağdaşan kişilerle çalışmalar yapmak
 • Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını öğrenmek, öğretmek, günümüz koşullarında değerlendirmek.
 • Sosyal faaliyetlerle beraber Arel Üniversitesi öğrencilerinin birbirini yakından tanımasını sağlayarak birlik ve beraberlik içinde sosyal sorumluluklar almasını sağlamak
 • Atatürkçü Düşünceyi paylaşanları bir araya getirmek. Kulübümüzün temel amaçlarıdır

Başkan: Oktay COŞKUN

İletişim: okty_96@hotmail.com

 • Öğrencilerin ve üyelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda akademik programı tamamlayıcı niteliklerde etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak, düzenlemek ve öğrencilerin bu aktivitelere katılımını sağlamak.
 • Üyelerin akademik eğitim yılın süresince konferans, söyleşi, panel, teknik gezi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek. Farklı üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümü ile iletişim halinde olmak, ortak projeler üretmek.
 • Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmesini sağlamak
 • Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin gerek kendi aralarında, gerek diğer bölüm ve kulüplerle iş birliği yapmalarını sağlayarak dayanışmayı sağlamak.
 • Üniversitemizi, üniversite içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek. Öncelikle üniversite içinde (tüm personel, akademik kadro ve öğrenciler) ve üniversite yakın çevresinde sağlıklı beslenme bilincini arttırmak.
 • Sosyal ve kültürel aktiviteleri arttıracak seminer ve fikir üretme toplantıları organize ederek bölüm öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek vermek.
 • Kulüp üyelerinin iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak.
 • Okulumuzun, misyon ve vizyonunu geliştirmek.

Başkan: İrem ERCAN

İletişim: iremercan.380@gmail.com

       Çevre ve Hayvan Dostları Kulübü yardıma ihtiyaç duyan tüm canlılara daha iyi barınma, yaşama imkânı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Canlılar asıl yaşam kaynağı olan doğadan ayrı düşünülemeyeceği için çevreyi korumak, güzelleştirmekte amacımıza dahil olmuştur. Günümüz koşullarında sokaklarda yaşayan, hava şartlarına ayak uydurmaya çalışan birçok hayvan bulunmaktadır. Kulübümüz, biz insanların her kim olursak, her ne meslek grubunda olursak olalım, onların farkında olmamız gerektiği düşüncesindedir. Bu düşüncenin getirdiği yardım amacı ile yola çıkarak, okulumuz öğrencileri, çalışanları başta olmak üzere herkesi çevre koruma ve hayvanlara yardımcı olma hakkında daha çok bilinçlendirmek, yardıma muhtaç canlıların farkındalığını sağlamak, hayvanlara karşı bir önyargı, olumsuz tutum var ise olumluya döndürecek faaliyetlerde bulunmak kulübümüz amaçları içerisinde yer almaktadır. Bu faaliyetlerde yardım kermesleri düzenleyerek sağlanacak maddi geliri besin, barınak yardımına dönüştürmek ilk hedefimizdir. Yardıma ihtiyaç duyan hayvanları tespit edip yardım etmek, hayvan barınakları ile iletişim halinde olup maddi manevi yardım sağlamak başlıca faaliyetlerimizden olacaktır. Kulübümüz gönüllülük esasına dayalı olduğundan bütün kulüp üyeleri, bütün okulumuz hayvan severleri ile beraber yararlı ve kalıcı yardımlar sağlamak faaliyetlerimizin amacı olacaktır. 

Başkan: Batur Alp GÜNERİ

İletişim: baturalpguneri@gmail.com

Başkan: Büşra YAROL

İletişim: busrayaroll@gmail.com

Küreselleşen dünyada hızla değişen ve gelişen, Türkiye ve Dünya ekonomik-finansal piyasaları ile bankacılık düzenlemeleri hakkında güncel konularda ve bir disiplin olarak Ekonomi biliminde araştırma ve incelemeler yapmak; bu konuda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların, deneyimlerini, Arel Üniversitesi öğrencileriyle paylaşmalarını sağlamaktır. Ekonomi ve Finans Kulübü; üyelerin, iş ve staj imkânlarından faydalanmalarını kolaylaştıracak, takım çalışma içinde birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle sektöründe öncü firma ve temsilcilerle buluşturarak; öğrencilerin, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, kişisel ve akademik açıdan gelişmiş bireylere dönüşmelerine yardımcı olmayı amaç edinmiştir.

Başkan: İmge KUTOĞLU

İletişim: imgekutoglu@outlook.com

 • Öğrencilere Endüstri Mühendisliğini tanıtmak ve faaliyetlere teşvik etmek
 • Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak
 • Sosyal, akademik ve mesleki hayata yönelik faaliyetlerde bulunmak
 • Düzenlenen etkinliklerde firmalar ve öğrenciler arasında iletişimi sağlamak.
 • Öğrencilerin kendi aralarında birlik ve bütünlük içinde çalışmalarını sağlamak
 • Öğrencilere Endüstri Mühendislerinin hangi alanlarda çalışabileceğini tanıtmak
 • Bölümümüzü ve okulumuzu iş dünyasına tanıtmak

Başkan:

İletişim:
 

ENGELSİZ YAŞAM kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenlemek ve engelsiz yaşam üzerine çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek amaçları dâhilinde etkinlikler yapmaktadır. Mesleki ve toplumsal olarak engellilik üzerine çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Başkan: Halenur KOYUN

İletişim: halenur.koyun@windowslive.com
 

 • Yurt dışından T.C. İstanbul Arel Üniversitesine değişim öğrencisi (Exchance Student) olarak gelen ve okulumuzun önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında okumakta olan ve ayrıca yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilerin en temel sorunlarından biri olan oryantasyon probleminin çözüm sürecine katkıda bulunmak.
 • Yurtdışında öğrenim görmenin zorluklarının yanında, sosyo-kültürel farklılıkların ortaya çıkardığı sıkıntıların bertaraf edilmesinde ise insan ilişkileri büyük önem kazanmaktadır. Erasmus Kulübü, giden ve gelen öğrencilere uygulayacağı oryantasyon programıyla, sosyal bariyerlerin aşılmasına katkıda bulunmak.
 • Erasmus Kulübü olarak kültürlerarası iletişimin artmasına ve önyargıların aşılmasına katkıda bulunmak.
 • Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuyla da uyum içerisinde olan bir yaklaşım ile diğer üniversite kulüpleriyle de eşgüdümlü çalışmalarda bulunmak.
 • Kulübümüzün oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile bireylerin ülkemiz sınırları içerisinde sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi için fırsatlar sunmak.

Başkan: İpek TÜFEK

İletişim: ipktfk579@gmail.com

 • Üyelerin Fotoğrafçılık alanında kendini tanıyabilmeleri ve bireysel hedef belirleme de rehberlik yapmak.
 • Üyelere temel düzeyden profesyonelliğe adım atana kadar gecen sürede kulübümüzce düzenlenen sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
 • Bireysel olarak Fotoğraf çekebilme becerisi ve bu eserlerin çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme sanatını kazandırmak.
 • Üyelerimiz ile topluma fayda sağlayacak özel proje ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
 • Üyelerimiz ile geziler, paneller, eğitimler ve moda çekimleri düzenleyerek bu alanda tanınmış usta İsimler ile stüdyo ve saha çalışması yaparak bu çalışma sonucu çıkacak olan eserleri sergilemek

Başkan: Elif AKCAN

İletişim: elfakcn741@gmail.com

 • Öğrenciler arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak.
 • Üyelerine çocuk gelişimi ile ilgili ve diğer güncel konularda bilgilendirici toplantılar düzenleyip, bilgi iletişimi sağlamak.
 • Eğitim ve bilgilerle; öğrencilerin mesleki alanda donanımlı, toplumsal alanda da sosyalleşmelerini desteklemek.
 • Üyelerimizce belirlenen konularla ilgili komisyonlar oluşturup, kulüp çalışmalarında tüm üyelerin katılımını ve desteğini sağlamak.
 • Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimi sağlamak için kongre, konferans, panel, seminer ile genel sorunları paylaşmak Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmesini sağlamak
 • Genç Gelişimciler ve Eğitimciler Kulübü üyelerinin gerek kendi aralarında, gerek diğer bölüm ve kulüplerle iş birliği yapmalarını sağlayarak dayanışmayı sağlamak.
 • Kulüp üyelerinin iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak.
 • Okulumuzun, misyon ve vizyonunu geliştirmek.

Başkan: Selahattin AYDIN

İletişim: bora95.34@gmail.com

 • Moleküler biyoloji ve genetik bölümü alanı çerçevesinde etkinlikler düzenlemek.
 • Biyoloji, genetik, kimya, moleküler alanda, deneyimli ve uzman isimleri öğrenciler ile buluşturmak.
 • Moleküler biyoloji alanında yer alan farklı ve yeni meslek dallarını tanıtmak. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlemek.
 • Gen-Arel kulübü olarak laboratuvar ortamında projeler üretmek ve geliştirmek.

Başkan: Hilmi Sazak

İletişim: hilmisazak@gmail.com

Girişimcilik Kulübü Girişimcilik alanında bilinmeyenleri, bu alanda bizi bekleyen fırsatları ve en önemlisi iş hayatının vazgeçilmezi haline gelen ve işsizlik karşısında “iş arayan değil, iş kuran” girişimcilik ruhunu kazandırmayı amaçlar.

 • Alanındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, girişimcilik alanına ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak.
 • Kulübün amaçlarına paralel olarak üyelerin önerdiği ve yönetim kurulu tarafından onaylanan faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Tüm üyelerin demokratik bir ortamda, aktif olarak çalışmalarını sağlamak için belli komisyonlar kurmak
 • Girişimcilik Kulübü, işyeri ve fabrikalara araştırma ve teknik gezileri düzenleyerek kurumların isleyişleri hakkında katılımcılarının bilgi edinmelerini sağlamak.
 • Girişimcilik kulübü elinde proje olan öğrenciyi doğru kanallara yönlendirerek projesini başarıya ulaştırmasını sağlamak amacı taşır.
 • Arel Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetine yararlı projeler geliştirecek girişimci gençler oluşturmak,
 • Öğrencilerin ders dışında bilgi ve deneyimini arttırıcı nitelikte faaliyetler yürütmelerini sağlamak.
 • Sosyal sorumluluk bilincini arttırmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, öğrencilerin sosyal yaşama hazırlanmaları sağlamak,
 • Arel Üniversitesi öğrencileri arasında yakınlaşma ve işbirliğini sağlayarak ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak,

 

Başkan: Buğra Han ÖZKAN

İletişim: bugraaozkan96@gmail.com

Grafik Tasarım Kulübü'nün amacı, T.C İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin kulüp bünyesinde yaratıcı grafik atölyeleri, grafik tasarım programlarını öğrenmeye dayalı eğitim programları (Illustrator, Photoshop, Indesign), yarışmalar ve atölye çalışmalarına katılımını teşvik ederek deneyim sahibi olmalarını sağlamak. Kulüp aynı zamanda bir iletişim platformu kurarak, öğrencilerin mezun olma sürecine kadar mesleki olarak yararlanabilecekleri, teknik ve sosyal imkânlar sunmayı hedeflemiştir.

Başkan: Doğukan KOCA 

İletişim: dogukankoca8@gmail.com

 • Bölümümüzü; daha iyi tanıtıp, okulumuzda daha aktif hale getirmek
 • Çeşitli geziler ve seminerler düzenleyerek kişisel gelişimimize katkı sağlamak.
 • Kulüp içinde öğrencileri kaynaştırmak ve birlik, beraberlik içinde çalışmayı sağlamak

Başkan: Cem DELİBAŞ

İletişim: cemdelibas1995@gmail.com

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisini öğrenmek bilgi sahibi olmak.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri öğrenmek ve bu tedbirlerin yönetmeliklerinden faydalanarak konferans seminer düzenlemek
 • Risk analizini öğrenmek, Ölçüm metotlarının yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılması gerekli olan ölçümleri öğrenmek ve ilgili kuruluşlardan bilgi almak. 
 • AREL Üniversitesi öğrencilerinin İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansında maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimi gibi gerekli bilgileri öğrenmek, bilgilendirmek ve uygulama çalışmaları yapmak.
 • Kulübün düzenleyeceği sosyal ve kültürel aktiviteler (piknik, teknik gezi v.b )  ile öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını, fikir ve kültür etkileşimi içerisinde olmalarını sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışmalar yürüten, çalışmalarıyla öğrencilere örnek ve faydalı olabilecek (uzman, mühendis, işletme sahipleri vb.) kişilerin katılımlarını gerçekleştirecekleri seminer ve konferanslar düzenleyerek işçi sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekmek.

 

Başkan: Ahmet TEMİR

İletişim: temir19961905@hotmail.com

LOJİSTİK kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Lojistik bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenlemek ve sektör üzerine çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek amaçları dahilinde etkinlikler yapmaktadır. Mesleki ve toplumsal olarak lojistik üzerine çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyetleri dışında diğer kulüplerle ortak çalışma, dayanışma ve tanıtım amacıyla etkinliklerde bulunabilirler. Kulüpler Yurt, Üniversite içinde ve dışında yapacakları tanıtım, duyuru etkinlik ve tüm çalışmalar için Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisinden izin alırlar. Kulüpler faaliyet alanları dışında etkinlik, çalışma ve paralı faaliyetlerde, bulunamazlar.Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek çalışmalarda bulunamaz. Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek çalışmalarda bulunamaz.

Başkan:  İmge İrem ÇEVİRME

İletişim: cimgeirem@gmail.com

MAKEN kulübü gerçekleştireceği organizasyonlarıyla mühendislik ve mimarlık öğrencilerini bir araya getirerek, onlara takım çalışması, Liderlik, yaratıcılık, vizyon gibi birçok özelliği kazandırmayı amaç edinmiştir. Kulübümüzün temel hedefleri:

 • Öğrencilerin iklimlendirme ve imalat sektörlerine dair deneyimler kazanmasını sağlayarak, kendilerini seçmiş oldukları alanda geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Yıl içinde sektöre teknik ve mesleki geziler düzenlemek,
 • Mühendislik Sektöründen konularında uzman kişilerin katılacağı konferanslar, seminerler, açık oturum, paneller organize etmek,
 • Günlük yaşama uyarlanabilecek projeler tasarlayıp yarışmalara katılmak ve bu yarışmalarda okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek,
 • Öğrencilerin kendilerini eksik gördüğü noktalarda dışarıdan takviye alarak bu eksikleri kapatmak,
 • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruşlarla ilişkiler kurmak,
 • Ayrıca aynı kapsamda ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak ve bu etkinliklerle ilgili duyurularda bulunmaktır.

Başkan: Sercan ANIL

İletişim: sercananil91@gmail.com

Başkan: Arda KİRACI

İletişim: ardakraci@gmail.com

 • İletişim fakültesin tüm bölümleriyle  ortak ilgi ve fikirler etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade  etmeleri için sosyal ve kültürel faaliyetlerinde bir çatı oluşturmak. İletişim fakültesi öğrencilerine işbirliği içinde kendi ilgi alanlarında da gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak,
 • Medyanın yapısını, işleyişini ve her türlü sorunlarını öğrenip bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak,
 • Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler yapmak.
 • Sektörle ilgili projeler yaparak kulüp üyelerinin sektör hakkında bilgi edinmesini sağlamak,
 • Ortak bir iletişim fakültesi kültürü oluşturmak.

Başkan: Berkay SERT

İletişim: berkaysert1@gmail.com

Başkan: Serkan KARAKAYA

İletişim: krkysrkn@msn.com

 • Müzik kulübünü üniversitemize, öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve öğretim üyelerimize tanıtmak ve müziği herkese sevdirmek,
 • Müzik kültürümüzü geliştirmek,
 • Müzik ile ilgili faaliyetler düzenleyip, bu faaliyetlerde öğrencilerin görev almasını sağlayarak
 • topluma aktif bireyler kazandırmak,
 • Çeşitli müzisyenleri üniversitemize davet ederek, konserler verilmesini sağlamak,
 • Düzenlenecek faaliyetlerde diğer kulüplerle uyumlu hareket ederek geniş kitlelere ulaşmayı sağlamak,
 • Amaçlar doğrultusunda konferans, söyleşi, toplantı vb. kültürel etkinlikler düzenlemek,
 • Üyeler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışma sağlamak için çeşitli etkinlikler
 • düzenlemek,
 • Üyeler tarafından üniversitemizde enstrüman ve şan eğitimi kursları düzenlemek.

Başkan: Mertcan TEKİN

İletişim: mertcantekiin@gmail.com

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji kulübü öğrencilerin, mesleki, sosyal gelişimini sağlamayı ve güçlendirmeyi, İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri arasında iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda psikoloji alanındaki etkinlikleri okul dışında da devam ettirmelerini ve kendilerini pek çok yönden geliştirmelerine uygun faaliyetler sunmayı amaçlar.

 • Psikoloji dünyasında yaşanan “iletişim” sorununa somut bir çözüm getirmek ve ortaya çıkacak oluşumu devamlı kılmak,
 • Yapılan kongrelerde ortaya çıkan tablo öğrencilerin birbirlerinden habersiz olarak birbirlerini tekrar eden çalışmalar yaptıkları yönündedir. Eğitime ayrılan minimum kaynakların maksimum verimle kullanılması önemlidir. Bu anlamda aynı konularda çalışma yapmak isteyen insanları ortak bir platformda toplamak, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak ve yeni çalışmalara ivme kazandırmak,
 • İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri olarak ulusal ve uluslararası oluşumlarda aktif bir şekilde söz sahibi olmak ve bölüm içerisinde yapılan bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda duymak,
 • Psikoloji bilimine ilgi duyan bütün İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerini bir çatı altında toplayıp, disiplinler arası bir paylaşım yaratmak,
 • Teori ve uygulamayı bir arada yürütmek ve interaktif katılımı arttırmak amacıyla kurulmuştur.
 • Psikoloji kulübü, tüzüğünde belirtilen faaliyet alanı dışına çıkamaz.
 • İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki diğer kulüplerle işbirliği yapabilir ancak diğer çıkan anlaşmazlıklarda karar mercii İstanbul Arel Üniversitesi Kulüpler Birliği Üst Kurulu’dur.

Başkan: Elif TÜZÜN

İletişim: eliftuzunn@gmail.com

Tüzük: Tüzüğü görüntülemek için tıklayınız.

SAĞLIK kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Hemşirelik bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenlemek ve sağlık üzerine çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek amaçları dahilinde etkinlikler yapmaktadır. Mesleki ve toplumsal olarak sağlık üzerine çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyetleri dışında diğer kulüplerle ortak çalışma, dayanışma ve tanıtım amacıyla etkinliklerde bulunabilirler. Kulüpler Yurt, Üniversite içinde ve dışında yapacakları tanıtım, duyuru etkinlik ve tüm çalışmalar için Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisinden izin alırlar. Kulüpler faaliyet alanları dışında etkinlik, çalışma ve paralı faaliyetlerde, bulunamazlar.Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek çalışmalarda bulunamaz. Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek çalışmalarda bulunamaz.

Başkan: Buse YILDIRIM

İletişim: bbuseyldrm@gmail.com

Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübü, sosyal hizmet alanındaki yönetim ve bilgileri üniversite bünyesindeki öğrencilere ulaştırmayı hedefler. Sosyal hizmet alanında konuya hâkim ve akademik çalışmalar yapan kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonlar yaparak,

 • Kulüp üyelerinin iş ve staj alanlarından yararlanmalarını kolaylaştırmayı,
 • Sosyal hizmet alanıyla ilgili kariyer çalışmaları yaparak öğrencilerin mesleki becerilerini arttırmayı,
 • Öğrencileri akademik çalışmalar yapmaya ve sunmaya sevk edecek çalışmalar yapmayı,
 • Kulüp üyelerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı, mezun olunca çalışılabilecek sektörler ve iş alanları hakkında bilgilendirme yapmayı hedeflenmektedir. 

Başkan: Menekşe BEKTAŞİ

İletişim: meneksebektasi@gmail.com

 • İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, motivasyonlarını arttırmak, öğrencilerin sosyalizasyon sürecini güçlendirmek, toplumsal dışlamadan uzak kalmalarını sağlamayı misyon edinir.
 • İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri arasında birlik beraberlik duygusunu aşılamak önyargı ve kalıp yargılardan arınmış bireylerle aydın fikirler edinmeyi amaçlar.
 • Öğrencilerin dilek ve önerilerini üniversite yönetimine iletmekte aracı olmak ve İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileriyle birlikte üniversitesi ruhunu oluşturmak ve yaşatmaktır.
 • Bununla beraber ulusal ve uluslararası kamuoyunda Üniversitemizi tanıtırken ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlemeyi amaçlamaktadır.
 • Yapılan projeler etik değerler çerçevesinde kısa süreli olmamakla birlikte takip sürecinde devamlılığı olan projeler gerçekleştirme hedefindedir.

Başkan: Tuğçe YANAT

İletişim: tugceyanat@gmail.com

 • Tiyatroya ilgisi olan, oyunculuğa, yazarlığa, rejiye yeteneği olan arkadaşlara imkân sağlamak.
 • Oyunculuk eğitimleri vermek.
 • Tiyatro oyunları sergilemek.
 • Sosyal yardım projeleri yapmak.
 • Okulun lider sosyal kulübü olmak.

Başkan: Ömer Akif BAYRAK

İletişim: bayrak_omerfb@hotmail.com

 • Türk Kızılay Kulübü öncelikli olarak dayanışma ve yardımlaşmayı kendisine gaye edinerek kurulmuş bir kulüptür.
 • İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerini yardımlaşma ve dayanışma bağlamında ön plana çıkarak kendisini geliştirmeyi amaçlar.
 • Okulumuz öğrencilerini okuyan, araştıran, bilim ve teknikte son gelişmeleri takip ederek insanlığa hizmet edebilir hale getirmeyi amaçlar.
 • Türk Kızılay Kulübü ülke ve uluslararası gündemi yakından takip ederek doğal Afet Yönetimi çalışmaları, Sağlık Hizmetleri, Kan bağışı organizasyonları ve İlk Yardım eğitimleri düzenler.
 • Göç ve Mülteci Hizmetleri üzerine üniversite içerisinde ve dışında çalışmalar yürütür.
 • Uluslararası Yardımlar ve  Sosyal Hizmetler konularında alanında uzman kuruluşlarla çalışmalar yürütür.

Başkan: Ümran TUĞAY

İletişim: tugay.umran@gmail.com

Yeşilay Kulübü, üniversite bünyesindeki tüm öğrencilere ulaşmayı hedefleyerek çeşitli organizasyonlarla,

 • Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek,
 • İnsanın onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım etmek
 • Toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmak,
 • Kulüp üyelerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Başkan: Berk GÜLEN

İletişim: berk96gulen@gmail.com

Başkan: Çağrı YILDIRIM

İletişim: cagri.yildirim96@gmail.com

Kulübümüz disiplinler arası çalışmaya önem vererek üniversitemizde Ar-Ge ve İnovasyon kültürü ile Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalar yürütmek, daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlar oluşturmak, çeşitli alanlarda proje ekipleri oluşturup, kurumlar ile proje çalışmaları yürüterek ve teknik geziler düzenleyerek hem öğrencilerin sektörü tanıması hem de üniversite sanayi iş birliğinin artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.