Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi

İstanbul Arel üniversitesinde öğrenci kulüpleri çalışmaları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından yürütülmektedir. Tepekent ve Sefaköy yerleşkelerinde iki ofisi bulunan Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi yıl boyunca aşağıdaki başlıklar çerçevesinde Öğrenci Kulüplerine hizmet sunmaktadır.  

1. Yıllık Bütçeler

Akademik yılın başında Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi, Mali İşler Daire Başkanlığının katıldığı toplantılar sonunda öğrenci kulüplerinin yıl içerisindeki tahmini bütçelerinin yıllık planlarına göre belirlenmesi

2. Ödenekler

Öğrenci Kulüplerinin, planladıkları çalışmalar için Operasyonlar, Seyahat ve Etkinlikler ödeneklerinin sağlanması

3. İşbirliği

Öğrenci Kulüplerinin Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük, Dekanlıklar, Fakülteler, bölümler, Yüksek Okul Müdürlüğü, Enstitüler, Üniversite dışındaki kamu kurum kuruluşları ve özel sektörler ile yapacakları toplantı veya çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4. Eğitimler

Yeni Kurulan Öğrenci Kulüpleri veya Kurulmuş olan Kulüplere, Liderlik ve Yöneticilik, Mali İşler, Kulüp Yönetimi ve Disiplin, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım konularında Güz ve Bahar dönemlerinde eğitimlerin verilmesi

5. Etkinlik Planlama

Öğrenci Kulüplerinin etkinlikleri öncesinde kulüp yöneticileri ile birlikte etkinliğin akademik takvime göre uygunluğu, mali işlemleri, tesis ve alan rezervasyonu, ihtiyaç olan materyallerin alımı, yiyecek ve içecek temini, ulaşım ve barınmanın planlanması

6. Organizasyonlar

Öğrenci Kulüplerinin düzenledikleri FestivArel, ArelKitap Şenliği gibi geleneksel Organizasyonların planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanması

7. Reklam ve Tanıtım

Öğrenci Kulüplerinin Reklam ve Tanıtımı, Etkinlik Tanıtımları ve Pazarlamasının Yazılı ve Görsel medyada yapılması

8. Ulaşım ve Barınma

Öğrenci Kulüplerinin düzenledikleri etkinliklere katılımcıların ulaşımının sağlanması veya etkinlik konuşmacılarının ulaşım ve barınmalarının sağlanması, Şehir içi-dışı, Yurt dışı etkinliklere katılacak olan kulüp yönetici ve üyelerinin ulaşım ve barınmalarının sağlanması.