Davranış ve Disiplin Kuralları

Bir öğrenci kulübünün aşağıdaki kuralları herhangi bir şekilde ihlal etmesi, o öğrenci kulübüne disiplin cezalarının uygulanmasıyla sonuçlanabilir.

Bütün Kayıtlı Öğrenci Kulüpleri:

 1. Öğrenci Kulüpleri El Kitabı’nda yayımlanan uygunluk şartlarına ve mali düzenlemelere uymalıdırlar;
 2. Kanunlara uymakla yükümlüdürler ve kanunları ihlalleri durumunda Üniversite’nin uygulayacağı cezanın yanı sıra ilgili yargı organı tarafından da yargılanabilir ve cezai işlemle karşılaşabilirler;
 3. Kulüp üyelerinin her biri kulübü temsilleri sırasındaki eylemleri ve davranışları nedeniyle disiplin işlemiyle karşılaşabilirler;
 4. Bütün etkinliklerinden ve/veya etkinlikleri nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumludurlar. Öğrenci kulüpleri, etkinlikleri ve kulüp adına hareket eden temsilcileri nedeniyle öğrencilerin, Üniversite çalışanlarının, diğer kulüplerin veya Üniversite’nin mallarına zarar gelmemesi; Üniversite camiasına (öğrenciler ve Üniversite çalışanları) veya konuklara zarar gelmemesi veya kişisel güvenlikleri için tehlike oluşmaması; Üniversite’nin işleyişinin ve izinli etkinliklerinin engellenmemesi veya kötü şekilde etkilenmemesi için gereken bütün dikkati ve özeni göstermelidirler;  
 5. Üniversite’nin -Üniversite tesis ve alanlarının kullanımı, Üniversite taşıtları, elektronik bilişim teknolojisi, tesis rezervasyon sözleşmeleri gibi konuları içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan- bütün kurallarına uymakla sorumludurlar;
 6. Üniversite tesisinde gerçekleştirilecek olan kulüp etkinliğine davet edilen kişilerin sadece Üniversite’nin öğrencileri, öğretim görevlileri ve çalışanlarıyla sınırlı olmasından emin olmalıdırlar. Bu konuda istisnai bir durum ancak tesis kullanım kurallarına uygun olarak Üniversite Rektörlüğü’nden özel izin alınmasıyla mümkündür;
 7. Belirli bir çeşit etkinliğe katılımı yasaklanmış veya Öğrenci Kulübü statüsü sonlandırılmış bir öğrenci kulübü ile birlikte, bu durumu bildikleri halde, Üniversite tesisleri içerisinde hiçbir şekilde bu tarz bir etkinlik düzenlememeli veya destek vermemelidirler. Öğrenci Kulübü statüsü askıya alınmış olan veya (1 yıl) deneme sürecinde olan öğrenci kulüpleri, askıya alınma veya deneme süreçleriyle ilgili şartlara uymayan hiçbir etkinliğe katılmamalıdır.
 8. Kulübün Başkanı, kulüp yetkilileri ve belirlenmiş temsilcileri Üniversite’ye karşı sorumludurlar. Bir öğrenci kulübünün başkanı, diğer yetkilileri veya belirlenmiş temsilcileri Üniversite’nin herhangi bir çalışanı, kurulu veya temsilcisine kulüp etkinlikleri veya üyeleri ile ilgili bir konuda, yazılı veya sözlü olarak,  yalan beyanda bulunursa öğrenci kulübü disiplin işlemiyle karşılaşabilir. Kulüpler, kulüp yetkili ve temsilcilerindeki kişi değişikliklerini veya yetkili ve temsilcilerin iletişim bilgilerindeki değişiklikleri Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’ne değişikliğin olduğu gün bildirmelidirler.
 9. Yerleşke içinde veya dışında düzenlenen öğrenci kulübü toplantılarında alkollü içki ve/veya benzer uyuşturucu madde servisi yapan veya kullanılmasına izin veren öğrenci kulüpleri cezalandırılacaktır.
 10. Öğrenci Kulüpleri, kulübe katılmak isteyen veya kulüp içindeki yerini korumak isteyen kişilere yönelik - kişiler bu tür faaliyet ve davranışlara gönüllü olsa da- küçük düşürücü, onur kırıcı, incitici, tehlike oluşturan, cinsel şiddet içeren, duygusal ve/veya fiziksel zarar veren veya kişisel özgürlükten vazgeçilmesini gerektiren faaliyetlerde bulunmamalı ve bu tür davranışlara göz yummamalıdır.  Bu tür davranışlara örnek olarak –bunlarla sınırlı olmamak üzere- alkol kullanımı, hizmetkârlık, cep telefonlarına el konulması, derslere katılımın engellenmesi, normalde uygunsuz bulunacak şekilde giyinilmesinin talep edilmesi, aşırı yorgunluğa neden olacak aktiviteler, cilde maddeler sürülmesi, kötü-mide bulandırıcı maddeler içmeye zorlanması verilebilir.
 11. Tüm bu kurallara bağlı olarak ortaya çıkan şikâyet durumlarında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’nin aldığı kararlara uymalıdırlar.
 12. Öğrenci kulüplerinin kulübün herhangi bir, siyasi kurum-kuruluş, dernek, siyasi faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve insanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek oluşumlar vb. içerisinde yer alamazlar veya üniversitede onlar adına faaliyet yürütemezler.
 13. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından açılan soruşturma sonucunda görevlerinden alınan ve cezai işleme tabi tutulan yönetim kurulu üyelerinin kulüp üyelikleri devam eder ancak seçilme haklarını kaybederler, bir başka kulübün yönetim kurulunda yer alamazlar veya yeni bir kulüp kuramazlar.