Sözleşmeler

Mallar ve Hizmetler

Mal ve hizmet satın alınması ve sözleşmeler imzalanması, öğrenci kulüplerinin program ve etkinlik planlamalarının önemli bir parçasıdır. Bu konularda dikkatli olmak gereklidir, çünkü bu satın alma faaliyetleri kulübün finansal bir yükümlülüğün altına girmesini gerektirir. Telefon mesajları, sözlü anlaşmalar, duyurular ve e-postalar sözleşmesel bir yükümlülük oluşturabilir ve kulüp veya kişiler için bağlayıcı olabilir. Kulüpler veya üyeleri, –yazılı ve sözlü- sözleşme ve anlaşmalarından sorumlu tutulabilir. Üniversite, öğrenci kulüplerinin yaptığı her sözleşmeye taraftır. Bu yüzden bütün sözleşmelerin, Üniversite’nin sözleşme koşullarına uygunluklarının temin edilmesi için, Üniversite Mali İşler Daire Başkanlığı’na, SKS Dairesi Başkanlığına ve Genel Sekreterliğe onaylatılması gerekir. Her sözleşme, çalışmanın gerçekleştirilmesinden veya ürünün teslim alınmasından önce yapılmalıdır.

Mal veya hizmet satın almak isteyen bir öğrenci kulübü, sözleşme sürecinin düzenlenmesi için Mali İşler Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlık yapmalıdır. Bu düzenleme, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin zamanında alınabilmesini sağlayacak şekilde iyi ayarlanmalıdır ve sözleşme süreci alımın gerçekleştirilmesinden önce tamamlanmalıdır. Bazı durumlarda teklif vermek gerekir ve bunun için Üniversite’nin Satın Alma Birimi’nin hazırlık zamanına ihtiyacı olur. Sözleşmeler, Üniversite’nin imza yetkisine sahip resmi bir görevlisi tarafından imzalanmalıdır. Danışmanların sözleşmelerde imza yetkisi yoktur. Kulüplerin bir hizmet veya mal için kendi ceplerinden yaptıkları ödemeler Üniversite tarafından karşılanmaz.