Uygunluk & Kayıt

Öğrenci kulüpleri, yerleşke yaşamını ve bireylerin hayatlarını birçok yönden zenginleştirirler. Öğrenciler için sınıf dışında öğrenme, başkalarıyla görüşme, yeni insanlarla tanışma, ilgi alanlarını paylaşma, ufkunu genişletme, yaşam-iş-liderlik becerilerini geliştirme, Üniversite camiasının üyesi olma hissini güçlendirme olanaklarını sağlarlar.Kayıtlı öğrenci kulüpleri bu olanaklardan faydalanırlar ve aynı zamanda sorumluluk taşırlar. Aşağıdaki bölümlerde, kayıtlı bir öğrenci kulübü olmanın faydaları ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Öğrenci Kulübü’nün Uygunluk Koşulları

Bir öğrenci kulübünün başkanının kayıt başvuru formunu ilgili yere teslim etmesi, onların uygunluk ve kayıt koşullarını dikkatlice okudukları ve bu koşullara uymayı kabul ettikleri anlamına gelir. Eğer kulüp herhangi bir zamanda aşağıda belirtilen uygunluk koşullarını artık karşılamamaya başlarsa, kayıtlı öğrenci kulüplerine sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma hakkını artık kaybeder. Kulübün başkanı böyle olumsuz bir durumda hemen Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’ni durumdan haberdar etmekle yükümlüdür. Arel Üniversitesi’ndeki öğrenci toplulukları, Üniversite’nin tesis ve imkânlarından yararlanabilmek ve Üniversite’nin ismini kullanabilmek için bir öğrenci kulübü olarak kaydolmalıdırlar. 

Bir öğrenci topluluğunun kaydolmaya uygun olması için şu özellikleri taşıması gerekmektedir:

 • Kar amacı gütmeyen, örgütlü ve resmi bir topluluk olmalıdır.
 • Topluluk üyeleri Arel Üniversitesi öğrencisi olmalıdır.
 • Arel Üniversitesi öğrencileri yönetimi ve denetimi altında olmalıdır.
 • Kampustaki öğrenci yaşamı ile ilişkili olmalıdır.
 • Devlet, Şehir, Belediye, Üniversite yasalarına ve kurallarına uymalıdır.
 • Bir Arel Üniversitesi öğrencisini kulübün Başkanı olarak belirlemelidir. Belirlenen başkan kulüp hakkında istenen bilgileri sağlamak için kayıt başvuru formunu doldurmalı ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’ne teslim etmelidir.
 • Kayıt başvuru formunda istenen bilgilerden biri, kulüp başkanının ve diğer yetkili öğrencilerinden üçünün tam adları, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleridir. Formda iletişim bilgileri verilecek olan bu 4 yetkili kişi, Arel Üniversitesi’nin tamzamanlı öğrencisi olmalıdır.
 • Topluluğun tüzüğü veya çalışma esasları oluşturulmalı ve kayıt başvurusunda teslim edilmelidir.
 • “Öğrenci Kulüpleri Oryantasyon Programı”nı tamamlamış olmalıdır.
 • Kulübü mali konularda temsil etmesi için, kulübün üyeleri arasından Arel Üniversitesi öğrencisi olan bir yetkili belirlenmelidir.
 • Öğrenci Kulübü El Kitabı’nda belirtilen bütün kurallara, uygunluk koşullarına ve mali düzenlemelere uymalıdır. (Kayıtlı Öğrenci Kulüplerinin Mali Düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir)

Uyum Anlaşması

Her öğrenci kulübünün başkanı, kulübün diğer üyelerini Üniversite’nin kendilerini ilgilendiren kuralları hakkında bilgilendirmeyi ve Öğrenci Kulüpleri El Kitabı’nda bulunan Öğrenci Kulüpleri Disiplin Yönetmeliği’ni ve diğer kural ve esasları da içeren, bu kurallara uymayı kabul eder. Başkan ayrıca kulübünün Üniversite kurallarına uyacağını ve kayıt için gereken uygunluk koşullarını karşılamaya devam edeceğini kabul eder. Ve son olarak Başkan, kulübün Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ne sundukları kayıt formunu doldurduktan sonra tekrar gurup olarak okuduklarını ve kayıt formundaki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylar.

Kayıt Süreci

Öğrenci kulüpleri, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’ne kayıt için YILLIK OLARAK başvururlar. Kayıt başvurusu kulübün başkanı tarafından yapılır. Her sene gerçekleşen kayıt sürecinde kulüp, güncellenmiş kulüp tüzüğü veya çalışma esaslarını da teslim etmeli ve Oryantasyon Programı’nı da tamamlamalıdır. Kayıt başvurusu ve Oryantasyon Programı’nın tamamlanması yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilse de, - kulübe bütçe sağlanması ve kulüp toplantıları, faaliyetleri, etkinlikleri için Üniversite’nin tesislerinden yararlanılması olanaklarının artması, akademik yılın başlarında dâhil olmak isteyecekleri kulüp arayışına başlayan öğrencilere daha fazla ulaşılabilmesi gibi nedenlerle- öğrenci kulüplerinin kayıt süreçlerini Akademik yılın başlangıcında tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

Kulübün Öğrenci Yetkililerinin İletişim Bilgileri

Kayıt olmak için her öğrenci kulübünün, o sırada Arel Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olan dört üyesinin tam adlarını, açık adreslerini, ev veya cep telefonu numaralarını ve e-posta adreslerini belirtmesi gerekmektedir. Bu dört yetkili öğrenciden en az birisinin, kulübü mali konularda temsil etmeye yetkili kişi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu kişilerin kayıt formunda kulüp yetkilileri olarak belirtilmeleri ve iletişim bilgilerinin verilmesi konusunda onaylarını almak ve izin verdiklerinden emin olmak kulüp başkanının sorumluluğudur.

Kulüp başkanlarının isimleri, telefon numaraları, posta ve e-posta adresleri öğrencilerin kulüp ile iletişime geçmelerinin bir yolu olarak kamuya açık bilgilerdir. Kulüp başkanlarının iletişim bilgileri Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’nin internet sitesinde ve bu ofis tarafından oluşturulan basılı listelerde mevcuttur.

Kişisel ve Kulüp İletişim Bilgileri

 1. Öğrenci kulübünün kendisine ait bir iş telefon numarası, posta veya e-posta adresi varsa bu bilgi kayıt formunda belirtilmelidir. Böyle bir durumda Üniversite, kulüp başkanının telefon numarası, posta veya e-posta adresinden önce kulübün bu iletişim bilgilerini kullanacaktır.
 2. Öğrenci kulübünün kendisine ait iletişim bilgileri bulunsa da bu bilgilerle birlikte kulübün yetkili öğrencilerinin telefon numaraları, posta ve e-posta adresleri de kayıt formunda belirtilmelidir.
 3. Bir öğrencinin kişisel iletişim bilgilerinin verilmesiyle ilgili güvenlik sorunları varsa, diğer seçeneklerin görüşülmesi için Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi Yöneticisi ile iletişime geçilmelidir.
 4. Bir “kulüp e-posta adresi” edinmek isteyen kulübün başkanı, bunun için Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’ne başvurabilir.