Bütçe

Operasyonlar İçin Ödenek Politikası ve Prosedürleri

Misyon: Öğrenci kulüplerinin Arel Üniversitesi öğrencilerinin eğitiminde önemli bir rol oynadığının bilincinde olan Arel Üniversitesi, “Operasyonlar Ödeneği” oluşturmuştur. Bu ödenek, öğrenci kulüplerinin rutin işleri için kaynak sağlar; örneğin basım işleri, posta ücretleri, kırtasiye ihtiyaçları, araç-gereç kiralama, diğer kulüplere olan ödemeler, abonelikler, duyurular-tanıtımlar, grafik tasarım ihtiyaçları. 

Seyahat İçin Ödenek Politikası ve Prosedürleri

Misyon: Öğrenci kulüplerinin Arel Üniversitesi öğrencilerinin eğitiminde ve kampüs toplumunun yaşamında önemli bir rol oynadığının bilincinde olan Arel Üniversitesi, “Seyahatler Ödeneği” oluşturmuştur. Arel Üniversitesi, konferanslara, yarışmalara, eğitimlere ve diğer kampüs dışı etkinliklere yapılan seyahatlerin öğrencilerin gelişimine, öğrenci liderlerin yetişmesine ve öğrenci kulüplerinin yararlanabileceği kaynakların zenginleşmesine yardımcı olduğunun bilincindedir. Dolayısıyla Seyahat Ödeneği, öğrenci kulüplerinin amaçlarını gerçekleştirmelerine açıkça yardımcı olan ve Üniversite’nin misyonuna uygun olan seyahatler ve etkinlikler için kullanılmalıdır.

Etkinlikler İçin Ödenek Politikası ve Prosedürleri

Misyon: Öğrenci kulüplerinin Arel Üniversitesi öğrencilerinin eğitiminde önemli bir rol oynadığının ve kampüs içi etkinliklerin kampüs toplumunun yaşamını zenginleştirdiğinin bilincinde olan Arel Üniversitesi, “Etkinlikler Ödeneği” oluşturmuştur. Etkinlikler Ödeneği, öğrenci kulüplerinin kampüs içi etkinliklerini desteklemek için kullanılır. Arel Üniversitesi, bütün öğrencilerinin katılımına açık olan ve/veya kampüs çapında etkili olma potansiyeline sahip olan eğitimle ilgili programlara/etkinliklere ödenek sağlar. Etkinlik Ödeneği sağlanan kayıtlı öğrenci kulüpleri, programları/etkinlikleri yoluyla öğrencilerin öğrenimlerine ve Arel Yaşamı’na katkı sağlamak amacındadırlar ve bu konuda dikkatlidirler.