İş Birliği

Kayıtlı Öğrenci Kulübü Faaliyet ve Etkinliklerine Mali Destek Sağlanması

Minimum Gereklilikler

Üniversite, öğrenci kulübünün faaliyet ve etkinliklerinin tümü veya bir kısmına mali destek vermeyi uygun bulabilir. Bir öğrenci kulübünün faaliyet veya etkinliğine destek vermeye karar veren Üniversite departmanı, bu desteğin niteliğinin ve kapsamının hem Üniversite hem de kulüp tarafından açıkça anlaşıldığından emin olmalıdır. Bir öğrenci kulübünün faaliyet veya etkinliğine mali destek sağlamak için bir Üniversite departmanının aşağıdaki koşullara uyması gerekmektedir:

Danışman / Doğrudan Denetim

Üniversite tarafından mali destek sağlanan kayıtlı öğrenci kulübü etkinlik veya programının “doğrudan denetimi” için bir Üniversite çalışanı görevlendirilmelidir. Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük ve ilgili Dekanlık veya Okul Müdürlüğü bu görevlendirmeden haberdar olmalıdır.

Mali Sorumluluk

Öğrenci kulübü faaliyetlerinin/etkinliklerinin Üniversite’nin mali sorumluluğu kapsamında olabilmesi için kulübün üyelerinin, Üniversite’nin temsilcileri olma rolünü yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci kulübü üyelerinin Üniversite’nin temsilcileri olma rolü, Üniversite’nin yönetiminde ve denetiminde olmalarından kaynaklanır ve Üniversite’nin yararına, Üniversite’nin misyonu doğrultusunda yerine getirilmelidir. Bu yüzden danışman, kulübün faaliyetlerinin/etkinliklerinin doğrudan denetimini sağlamalıdır. Üniversite’nin mali sorumluluğu kapsamına sadece Üniversite’nin misyonuna uygun olan faaliyetler/etkinlikler alınabilir. Sorumluluk kapsamı ile ilgili sorular için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’ne danışılabilir.

Harcamalar

Üniversite, öğrenci kulübünün faaliyet ve etkinliklerinin tümü veya bir kısmına mali destek vermeyi uygun bulursa, bu para öğrenci kulübünün Üniversite Hesabı’na yatırılmaz. Üniversite’nin öğrenci kulübünün faaliyet ve etkinliklerini desteklemek için yaptığı bütün ödemeler, doğrudan Üniversite Mali İşler Dairesi tarafından öğrenci kulübü için satın alınan malın/hizmetin satıcısına yapılır. Bu durumun bir istisnası, Üniversite’nin mali destek verdiği aktivitelerle ilgili öğrenci kulübünün daha önceden yaptığı harcamaların kulübe geri ödenmesidir. Böyle bir durumda, -yapılan harcamaların Üniversite ödenekleri ile ilgili kural ve yönetmelikler dahilinde geri ödenebilir olması ve öğrenci kulübünün gereken belgeleri (faaliyet veya etkinlik ile ilgili belgeler, ödeme makbuzları gibi) Üniversite Mali İşler Dairesi’ne sunması koşuluyla- Üniversite geri ödemeyi doğrudan öğrenci kulübüne yapabilir.
Bir öğrenci kulübü yararına Üniversite ödeneği ile satın alınan mal ve eşyalar, öğrenci kulübünün değil, Üniversite’nin malı olarak kalır.

Gelirler

Öğrenci kulüpleri birçok kaynaktan gelir elde edebilirler. Bunlara örnek olarak öğrenci kulübünün topladığı üyelik aidatları veya tişört gibi eşyaların satışından elde edilen gelirler verilebilir. Bu gelirler Üniversite’nin kısmen veya tamamen mali destek sağladığı bir aktiviteden/etkinlikten elde edilmişse bu gelirlerin, öğrenci kulübü ve Üniversite Mali İşler Dairesi’nin anlaştığı miktardaki kısmı, Üniversite Mali İşler Dairesi tarafından öğrenci kulübü yararına harcanır. Gelir sağlayan faaliyet/etkinlik Üniversite’nin mali desteği olmadan gerçekleştirilmişse, elde edilen gelir öğrenci kulübünün Üniversite hesabına yatırılır.

Taşıt Araçlarının Kullanımı

Üniversite, Üniversite ile ilgili işlerde olması koşuluyla, Üniversite taşıt araçlarının öğrenci kulüpleri yararına kullanılmasına izin verebilir.