Para Kazanma Faaliyetleri

Üniversite Tesislerini Kullanarak Mali Kaynak Edinme 

Sadece Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi’nde kayıtlı olan öğrenci kulüpleri, Mali kaynak edinme faaliyetleri için veya bu faaliyetleri duyurmak için Üniversite tesislerini kullanma talebinde bulunabilirler. Gelir getiren faaliyetler veya bu faaliyetlerin duyurulması için Üniversite tesislerinin kullanımını Üniversite’nin özellikle onaylaması gerekir. Öğrenci kulüpleri bu onayı, o tesisi rezerve eden Üniversite temsilcisinden almalıdırlar.

Üniversite tesislerinde gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin sonucunda, faaliyetin bütün masrafları ödendikten sonra kalan para öğrenci kulübünün etkinlikleri için mali kaynak olarak kullanılabilir, fakat kişisel kazanç veya ticari faaliyet için kullanılamaz.

Üyelik Aidatları

Üyelik aidatı toplamayı kararlaştıran öğrenci kulübü, her üyesinden belirli bir miktarda aidat toplamalıdır. Uygun miktarın ne olduğu grupça belirlenmelidir. İlk önce öğrenci kulübünün o yıl için ne kadar paraya ihtiyacı olacağının belirlenmesi faydalı olacaktır. Öğrenci üyeler öğrenci olmayan üyelerden daha az miktarda aidat mı ödeyecek?(öğrenci harici üye alımı netleştirilmeli) Bir üyenin aidatı ödeyemediği durumda ne olacak? Gibi konuların belirlenmesi gerekir. Aidat veren üyelere aidatın nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır.

Kayıtlı Öğrenci Kulübü Etkinliklerine/Faaliyetlerine Üniversite’nin Mali Destek Sağlaması 

Üniversite, öğrenci kulübünün etkinlik ve faaliyetlerinin tümü veya bir kısmına mali destek sağlamayı uygun bulabilir. Bir öğrenci kulübünün etkinlik veya faaliyetine destek vermeye karar veren Üniversite departmanı ve görevlileri, bu desteğin niteliğinin ve kapsamının hem Üniversite hem de kulüp tarafından açıkça anlaşıldığından emin olmalıdır. Bir öğrenci kulübünün etkinlik veya faaliyetine mali destek vermek isteyen Üniversite departmanının Kayıtlı Öğrenci Kulübü Etkinlik ve Faaliyetlerine Mali Destek Sağlanması için Minimum Gereklilikler bölümünde belirtilen koşullara uyması gerekmektedir; bu bölümde danışman/doğrudan denetim, mali sorumluluk, harcamalar, gelirler, Üniversite taşıt araçlarının kullanımı konularındaki uygulama ve koşullar belirtilmektedir.

Kayıtlı Öğrenci Kulübü Etkinliklerine/Faaliyetlerine Ticari Kuruluşların Sponsorluğu

Ticari kuruluşlar (telefon şirketleri, içecek şirketleri, vb.) ürün veya servislerinin reklamını yapmak için kampüste bulunmaya çoğu kez isteklidirler. Bu amaçla bir öğrenci kulübüne sponsorluk veya mali destek sağlayabilirler (örneğin, tanıtımlarının yapılması için ödeme yapabilirler). Kayıtlı öğrenci kulüpleri ticari bir ürünün tanıtımını veya satışını yaparak kendileri için veya yardım amaçlı para toplamak için Üniversite tesislerini kullanamazlar. Üniversite tesislerinin kullanımı bir ayrıcalıktır ve öğrenci kulüpleri bu ayrıcalıklarını ticari bir ürün veya kuruluşun tanıtımı veya desteklenmesi için kullanamazlar. Bir kayıtlı öğrenci kulübü, etkinliğine ticari bir kuruluşun mali destek sağlamasını kabul ederse, bu desteğin belirtilmesi Üniversite kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Böyle bir etkinlik için Üniversite tesislerinin kullanımı hem Mütevelli Heyet Başkanlığı hem de Rektörlük tarafından onaylanmalıdır. Onaylanırsa, etkinliğin tanıtımı sırasında, katkısı belirtilen ticari kuruluşun ismi ikincil olmalıdır. Etkinlik o ticari kuruluş tarafından değil öğrenci kulübü tarafından düzenlenmektedir! Arel kampüsleri içerisindeki etkinliklere sigara/bira/alkollü içki şirketlerinin sponsor olması kesinlikle yasaktır.

Üniversite Tesislerinin Yardım Amaçlı Bağış Toplama Faaliyetleri için Kullanımı 

Öğrenci kulüpleri, Üniversite tesislerini/alanlarını kar amacı olmayan, yardım amaçlı bağış toplama faaliyetleri için kullanabilirler. Öğrenci kulüplerinin bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeleri için Üniversite’nin onayını almaları gerekmektedir. 

Yardım amaçlı bağış toplama faaliyeti için Üniversite tesislerini kullanan öğrenci kulübü, Üniversite’nin – yukarıdaki “Üniversite Tesislerini Kullanarak Mali Kaynak Edinme” bölümünde belirtilenleri de içeren- ilgili bütün kural ve düzenlemelerine uymalıdır.

Öğrenci kulüplerinin aşağıdaki koşullardan en az birisine uyması gerekmektedir:

Yukarıda tanımlandığı gibi, öğrenci kulübünün belirli bir yardım amacıyla kampüs içerisinde düzenlediği kar amacı olmayan bağış toplama faaliyetinde/etkinliğinde (Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi derneklerle işbirliği içinde de olabilir)

 • Hiçbir ürün satışı olmaması
 • Bağışın/ücretin tümünün veya bir kısmının kar amacı olmayan yardım için kullanılması
 • Her bağışın/ücretin tam olarak ne kadar miktarının kar amacı olmayan yardım için kullanılacağının ilgili bütün duyurularda açıkça belirtilmesi
 • Paranın/bağışın öğrenci kulübünün Üniversite Hesabı’na yatırılması

Kampüs Tesislerinde veya Alanlarında Satışına İzin Verilen Ürünler

Aşağıda, kayıtlı öğrenci kulüplerinin mali kaynak edinme amacıyla kampüs tesislerinde veya alanlarında hangi tür ürünlerin satışını yapabileceği ile ilgili bilgiler ve örnekler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) yer almaktadır.

Satışına izin verilen ürün türleri (bu listede önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir):

 • Yiyecek ve İçecek
 • Bir etkinlikle bağlantılı olarak kitap satışı/kitap imza günü
 • Çok kültürlü etkinliklerde, kültürle ilgili ürünler
 • Ev yapımı, el işi türünde ürünler
 • Kulüp ile ilgili ürünler, örneğin Moda Kulübü’nün tişört satışı yapması
 • Öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikler için biletler
 • Kulüp tişörtleri, kulüp veya etkinlikle ilişkili giysiler, takılar
 • Bir grubun basılı yayınları

Satışına izin VERİLMEYEN ürün türleri:

 • Alkol
 • Tütün
 • Öğrenci kulübünün her başvuru için prim aldığı kredi kartı başvuruları
 • Öğrenci kulübünün amaçları ve misyonu ile ilgili olmayan ve açıkça ticari ürünlerin tanıtımını veya desteklenmesini içeren ürünler

Diğer ürünler

 • Diğer bütün ürün türlerinin satışına izin verilmesi ile ilgili karar, Genel Sekreter, SKS Dairesi ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından olay bazında değerlendirme yapılarak verilir.