Üye Kazandırma

Sosyalleşmenin önemli olduğunu anlatan etkinliklerle öğrencinin içindeki isteksizliği, özendirip ve kırarak öğrenciye kendini geliştirebileceğini , iyi ilişkiler kurarak, hayatına iyi yön verip sağlıklı adımlar atabileceğini , girişimcilik ruhunu kazanabileceğini , ilişki kurmanın ve bunun sonucu olarak da başarının anahtarının onun elinde olduğunu göstererek üye kazanabiliriz. Üye kesinlikle gereklidir yeni üye kazanmazsak eski üyelerle kısır bir döngü içerisinde kalır ve etkinliğimizi kaybederiz.

Üyelerin kulüpte sürekliliği nasıl sağlanır?

Görev dağılımının iyi yapılarak üyelerin etkin görev almasını sağlamak,kulüp neden vardır ve bize ne kazandırır bilincini iyi aşılayarak, kulübe gelen öğrenciyi zaman öldürmekten çok üretmeye kanalize ederek üyelerin sürekliliği sağlanabilir.