Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Başkan: Alperen UZUN

İletişim: alpuzun@istanbularel.edu.tr

Başkan: Mustafa EKEN

İletişim: mustafaeken@istanbularel.edu.tr

Başkan: Tugay AÇIKGÖZ

İletişim: tugayacikgoz@istanbularel.edu.tr

Başkan: Can ATABEY

İletişim: canatabey@istanbularel.edu.tr

Başkan: Ataberk YEŞİLYURT

İletişim: ataberkyesilyurt@istanbularel.edu.tr

Atatürk ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Ulusalcılık, Halkçılık, Laiklik ve Devrimcilik ilkelerini öğrenmek, öğretmek, günümüz koşullarında değerlendirmek için bu yönde çalışmalar ve faaliyetler yürütür. Sosyal faaliyetlerle beraber Arel Üniversitesi öğrencilerinin birbirini yakından tanımasını, birlik ve beraberlik içinde sosyal sorumluluklar alması yönünde çalışmalar yapar. 

Başkan: Oktay COŞKUN

İletişim: oktaycoskun@istanbularel.edu.tr

Öğrencilerin ve üyelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda konferans, söyleşi, panel, teknik gezi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek akademik ve ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmesi yönünde çalışmalar yapar. Farklı üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümü ve kulüpleriyle ortak projeler üreterek kişisel gelişimlerine destek verir. Üniversitemizdeki laboratuvarlarda atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyerek sağlıklı beslenme konusunda insanları bilinçlendirir, farkındalık çalışmaları yapar.

Başkan: AGAH TUĞRULHAN POLAT

İletişim: agahpolat@istanbularel.edu.tr

Çeviri alanındaki akademik faaliyetleri takip eden ve üyelerinin mesleki gelişimine katkıda bulunabilecek alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyen Çeviri Kulübü; Fakülte öğrencilerinin ve mezunlarının bir araya gelmelerini sağlayarak, ortak bir Çeviri bilim kültürü ve bilinci oluşturulmasını hedefler. Dünya’da ve Türkiye’de, ülkeler, diller, kültürler arası etkileşimi konu alan güncel ve akademik koşulları farklı perspektifler çerçevesinden bakılarak tartışılabileceği ortamlar oluşturur.

Başkan: İsmail TIĞ

İletişim: ismailtig@istanbularel.edu.tr

Başkan: Mehmet Cihat YAYALAR

İletişim: mehmetyayalar@istanbularel.edu.tr

Başkan: Furkan BURGAZOĞLU

İletişim: furkanburgazlioglu@istanbularel.edu.tr

Başkan: Melike ÖZDEMİR

İletişim: melikeozdemir@istanbularel.edu.tr

Öğrencilere Endüstri Mühendisliğini tanıtmak ve faaliyetlere teşvik etmek için çalışmalar yürüten kulüp, Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak Sosyal, akademik ve mesleki anlamda gelişmelerini amaç edinmiştir. Düzenledikleri Endüstri Mühendisliği günleri ile firmalar ve öğrenciler arasında köprü oluşturur.

Başkan: Onur Ayberg ERGENÇ

İletişim: onurergenc@istanbularel.edu.tr

Engelsiz Yaşam kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenleyerek engelsiz yaşam üzerine çalışmalar yapar. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenleyip, Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek aradaki bağı kurar.  

Başkan: Ceren Ece YILMAZ

İletişim: cereneceyilmaz@istanbularel.edu.tr

Yurt dışından T.C. İstanbul Arel Üniversitesine değişim öğrencisi (Exchance Student) olarak gelen ve okulumuzun önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında okumakta olan ve ayrıca yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilerin en temel sorunlarından biri olan Oryantasyon probleminin çözüm sürecine katkıda bulunur. Yurtdışında öğrenim görmenin zorluklarının yanında, sosyo-kültürel farklılıkların ortaya çıkardığı sıkıntıların bertaraf edilmesinde ise insan ilişkileri büyük önem kazanmaktadır. Erasmus Kulübü, giden ve gelen öğrencilere uygulayacağı Oryantasyon programıyla, sosyal bariyerlerin aşılmasına yardımcı olur. Erasmus Kulübü kültürlerarası iletişimin artmasına ve önyargıların aşılmasına katkıda bulunarak, Üniversitemizin Uluslararasılaşma vizyonuyla da uyum içerisinde olan bir yaklaşım ile diğer üniversite kulüpleriyle de eşgüdümlü çalışmalar yapar.

Başkan: Helim Bünyamin YILMAZ

İletişim: helimyilmaz@istanbularel.edu.tr

Başkan: Damla GÖRGÜLÜ

İletişim: edagorgulu@istanbularel.edu.tr

Üyelerin Fotoğrafçılık alanında kendini tanıyabilmeleri ve bireysel hedef belirleme de rehberlik yaparak temel düzeyden profesyonelliğe adım atana kadar gecen sürede sertifikalı eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenler. Kulüp üyelerine bireysel olarak Fotoğraf çekebilme becerisi ve bu eserlerin çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme sanatı kazandırır. Üyeleri ile geziler, paneller, eğitimler ve moda çekimleri düzenleyen kulüp bu alanda tanınmış usta İsimler ile stüdyo ve saha çalışması yaparak bu çalışma sonucu çıkacak olan eserleri sergiler.

Başkan: Berkay İLGİÇ

İletişim: berkayilgic@istanbularel.edu.tr

Kulüp üyelerinin gastronomi sektörü hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla Konferans, panel, teknik gezi ve sosyal sorumluluk projeleri, Mesleki workshop, gezi, tadım, söyleşi ve eğitimler düzenleyerek gastronominin her alanında yer almasını sağlar. Farklı üniversitelerin Aşçılık Programı ve Gastronomi Bölümleri ile iletişim halinde olarak, ortak projeler üreterek Aşçılık Programı öğrencilerinin kendi aralarında, diğer bölüm ve kulüplerle iş birliği yapıp dayanışma ruhu oluşması için çalışmalar yapar.

Başkan: Züleyha EROĞLU

İletişim: zuleyhaeroglu@istanbularel.edu.tr

Üyelerine çocuk gelişimi ve diğer güncel konularda bilgilendirici toplantılar düzenleyip, bilgi iletişimi sağlayarak; öğrencilerin mesleki alanda donanımlı, toplumsal alanda da sosyalleşmelerini destekler. Üyeler tarafından belirlenen konularla ilgili komisyonlar oluşturup, kulüp çalışmalarında tüm üyelerin katılımını ve desteğini alarak, Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimi sağlamak için kongre, konferans, panel, seminer düzenler, genel sorunları paylaşarak Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmesine katkıda bulunur. Genç Gelişimciler ve Eğitimciler Kulübü üyelerinin gerek kendi aralarında, gerek diğer bölüm ve kulüplerle iş birliği yapmalarını teşvik ederek dayanışmayı ruhu oluşturup Kulüp üyelerinin iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını amaçlar.

Başkan: Cem ŞAHİN

İletişim: cemsahin@istanbularel.edu.tr

Başkan: Kutay YAMAN

İletişim: kutayyaman@istanbularel.edu.tr

Çevre ve Hayvan Dostları Kulübü yardıma ihtiyaç duyan tüm canlılara daha iyi barınma, yaşama imkânı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Canlılar asıl yaşam kaynağı olan doğadan ayrı düşünülemeyeceği için çevreyi korumak, güzelleştirmekte amaçları arasına dâhil olmuştur. İnsanların, hayvanların farkında olması gerektiği düşüncesindedir. Bu düşüncenin getirdiği yardım amacı ile yola çıkan kulüp, okulumuz öğrencileri, çalışanları başta olmak üzere herkesi çevreyi koruma ve hayvanlara yardımcı olma konusunda daha çok bilinçlendirerek, yardıma muhtaç canlıların farkındalığını sağlar, hayvanlara karşı bir önyargı, olumsuz tutum var ise olumluya döndürecek faaliyetlerde bulunur. 

Başkanı: Hacı ASLAN

İletişim: haciaslan@istanbularel.edu.tr

Hukuka dair güncel konularda bilgilendirici toplantılar düzenleyen kulüp, öğrencilerin mesleki alanda donanımlı, toplumsal alanda da sosyalleşmelerini destekleyen çalışmalar yürütür. Üyelerinin Sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimi için kongre, konferans, panel, seminer düzenler.

Başkan: Emre PINAR

İletişim: emrepinar19@istanbularel.edu.tr

Başkan: Doğukan KOCA 

İletişim: dogukankoca@istanbularel.edu.tr

İnşaat ve Yapı sektörünü tanıtmak ve ders dışı faaliyetleri teşvik etmek için çalışmalar yürüten kulüp, Öğrencilerin akademik eğitimleri ile paralel yürüyen mesleki anlamda gelişmelerini sağlayan atölye çalışmaları, panel, seminer ve teknik eğitim gezileri düzenler. İnşaat Mühendisliği  ile alakalı firmalar ve öğrenciler arasında köprü oluşturarak onlara iş ve staj konularında yardımcı olur.

Başkan: Cem DELİBAŞ

​Kulüp üyelerinin ve öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken yönetmelikleri öğrenmesi, bu konuda kanun ve yönetmelikleri takip ederek yorumlayabilmesi için atölye çalışmaları, seminer, panel ve teknik eğitim gezileri düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışmalar yürüten, çalışmalarıyla öğrencilere örnek ve faydalı olabilecek (uzman, mühendis, işletme sahipleri vb.) kişilerin katılımlarını gerçekleştirecekleri faaliyetler düzenleyerek işçi sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekmeyi hedefler.

Başkan: Buse TULUK

İletişim: busratuluk@arel.edu.tr

Başkan: Berkehan ÖZCAN

İletişim: berkehanozcan@istanbularel.edu.tr

Lojistik kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı güçlendirmeyi hedef edinmiştir. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek amaçları dâhilinde etkinlikler yapmaktadır.

Başkan: Arda KİRACI

İletişim: ardakiraci@istanbularel.edu.tr

İletişim fakültesinin tüm bölümleriyle ortak ilgi ve fikirler etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade etmeleri için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan kulüp, Sektörle ilgili projeler yaparak kulüp üyelerinin ve fakülte öğrencilerinin sektör hakkında bilgi edinmesini sağlayıp, ortak bir iletişim fakültesi kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. İletişim fakültesi öğrencileriyle işbirliği içinde kendi ilgi ve mesleki alanlarında gelişmesini sağlamak, bilgi ve deneyimlerini arttırmak, Medyanın yapısını, işleyişini ve her türlü sorunlarını öğrenip bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak için faaliyetler yürütür.

Başkan: Serkan KARAKAYA

İletişim: serkankarakaya@istanbularel.edu.tr

Üniversitede Akademik, Sosyal gelişimin Kültür ve Sanat eşliğinde olacağının bilincinde olan Müzik Kulübü; üniversite personeline ve öğrencilerine Müzik ile ilgili faaliyetler düzenleyip, bu faaliyetlerde özellikle öğrencilerin görev almasını sağlayarak aktif birer birey olmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Kemal Gözükara yerleşkesinde bulunan Müzik Stüdyosunda koro, enstrüman ve şan eğitimleri vermektedir. Üniversitemizde düzenlenen şenliklerde ve Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında sahne almaktadırlar.

Başkan: Özge TÜRKYILMAZ

İletişim: ozgeturkyilmaz@istanbularel.edu.tr

Başkan: Su SEZER

İletişim: susezer@istanbularel.edu.tr

Başkan: Alper YERLİ

İletişim: alperyerli@istanbularel.edu.tr

Başkan: Turgut Burhan DEMİR

İletişim: turgutdemir@istanbularel.edu.tr

Psikoloji kulübü; Psikoloji bilimine ilgi duyan öğrencileri bir çatı altında toplayıp, disiplinler arası bir paylaşım yaratarak öğrencilerin, mesleki, sosyal gelişimini sağlamayı ve güçlendirmeyi, İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri arasında iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Eğitime ayrılan kaynakların maksimum verimle kullanılması önemlidir. Bu anlamda aynı konularda çalışma yapmak isteyen insanları ortak bir platformda toplayarak, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak ve yeni çalışmalara ivme kazandırabilmek için Ulusal ve Uluslararası kongre, konferans, panel, seminer, atölye çalışmaları ve eğitimler organize eder. Aynı zamanda psikoloji alanındaki etkinlikleri okul dışında da devam ettirebilmeleri ve kendilerini çok yönlü geliştirebilmeleri içinde faaliyetler yürütür.

Başkan: Büşra ÖRNEK

İletişim: busraornek@istanbularel.edu.tr

Sağlık Kulübü, üyelerin mesleki, akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hemşirelik bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenler ve sağlık üzerine çalışmalar yapar. Öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, eğitici, topluma fayda sağlayacak etkinlikler düzenleyen kulüp Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek amaçları dahilinde etkinlikler yapmaktadır. 

Başkan: Ahmet ÜLKER

İletişim: ahmetulker@istanbularel.edu.tr

Sağlık Yöneticileri Kulübü; Sağlık ve Sağlık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversitemiz öğrencilerini birlik ve bütünlük içerisinde bir araya getirerek onları toplumsal ve kültürel platformda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık Yönetiminin önemini kamu sektörü ve özel sektör açısından irdeleyip bu konuda çalışmalar yaparak, Sağlık Yönetimini tanıtmayı hedeflemektedir. Üyelerin ve öğrencilerin diğer bölümlerin, Yüksekokul ve/veya Fakültelerin ve okulların öğrencileriyle tanışmalarına, mesleki, sosyal, kültürel paylaşımlarda bulunmalarına, dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurmalarına yardımcı olacak organizasyonlar düzenler. Kulüp sağlık yöneticiliği konusuna ilgi duyan üyelerin, öğrencilerimizin özel sektör ve iş çevresi ile arasındaki ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. Sağlık Hizmetleri alanında güncel bilgileri izlemek, araştırmak, tartışmak ve bu bilgileri paylaşmak, öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılmasına öğrencileri teşvik eder ve bu yönde seminer, panel, atölye çalışmaları ve eğitimler düzenler.

Başkan: Nazlı TEKİN

İletişim: nazlitekin@istanbularel.edu.tr

Sinema kulübü bölüm ve sinemaya ilgi duyan öğrencilerimizin bir ekip çalışması içerisinde mesleki, sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri için; Film, haber, reklam, belgesel yapımı ile ilgili eğitimler ve sertifika programları düzenlemektedir. Sinema sektöründe çalışan alanında uzman isimlerle öğrenciler arasında bir köprü oluşturan kulüp seminer, film gösterimleri ve söyleşiler düzenleyerek burada edinilen bilgileri uygulamaya dökerek Kulüp içerisindeki üyelerle senaryolar hazırlayıp çekimlerini ve montajlarını yaparak bu projeleri çeşitli yarışmalara ve festivallere göndermektedir. 

Başkan: Tutku Damla AYĞAN

İletişim: tutkuaygan@istanbularel.edu.tr

Başkan: Caner YEŞİL

İletişim: caneryesil@istanbularel.edu.tr

Sosyoloji kulübü, üyelerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sosyoloji bölümünde verilen dersler paralelinde etkinlikler düzenleyerek üniversite içerisinde hareketlilik sağlamak ve toplumsal konular üzerinde farkındalık yaratmak, öğrencilerle birlikte sosyal problemler üzerine faaliyetlerde bulunmak için çalışmalar yürütür. Aynı zamanda öğrencilerin aktif olarak yer alacağı, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk kampanyaları düzenler. Kurumlar ve dernekler aracılığıyla konuklar davet ederek sosyolojik düşünceler üzerine çalışmalar yaparak toplumsal sorunlarla ilgili projeler üretip, bilgi paylaşımı sağlayarak üye ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

Başkan: Buse YILDIRIM

İletişim: buseyildirim@istanbularel.edu.tr

Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübü, sosyal hizmet alanındaki yönetim ve bilgileri üniversite bünyesindeki öğrencilere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Sosyal hizmet alanında konuya hâkim ve akademik çalışmalar yapan kişileri seminer, panel, söyleşi vb. düzenleyerek öğrencilerle buluşturacak organizasyonlar yapar.  Kulüp üyelerinin iş ve staj alanlarından yararlanmalarını kolaylaştıracak, Sosyal hizmet alanıyla ilgili kariyer çalışmaları yaparak öğrencilerin mesleki becerilerini arttırır. Öğrencileri akademik çalışmalar yapmaya ve sunmaya sevk edecek çalışmalar yapmayı, Kulüp üyelerinin kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı hedefler. 

Başkan: Betül ARPA

İletişim: betularpa@istanbularel.edu.tr

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin kendileriyle birlikte çevrelerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, motivasyonlarını arttırmak, sosyalizasyon süreçlerini güçlendirmek, toplumsal dışlamadan uzak kalmalarını sağlamayı misyon edinen kulüp; birlik beraberlik duygusunu aşılamayı önyargı ve kalıp yargılardan arınmış bireylerle aydın fikirler edinmeyi amaçlar. Evrensel değerleri gözeterek yapılan Sosyal Sorumluluk çalışmaları etik değerler çerçevesinde kısa süreli olmamakla birlikte takip sürecinde devamlılığı olan projeler olarak gerçekleştirilir.

Başkan: Baturay ÇEVİKALP

İletişim: baturaycevikkalp@istanbularel.edu.tr

Sahne sanatlarına ilgi duyan, oyunculuğa, yazarlığa, rejiye yeteneği olan ve bu yönde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere imkân sağlayan kulüp bu alanda atölye çalışmaları ve eğitimler düzenler. Üniversitemiz Kemal Gözükara ve Sefaköy yerleşkelerinde akademik yıl boyunca haftanın 2 günü çalışmalarını sürdüren kulüp okul dışında da çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır.

Başkan: Canberk YAPICI

İletişim: canberkyapici@istanbularel.edu.tr

Turizm ve Kültür Kulübü, Üniversite-Sektör işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunur ve bu alanda akademik çalışma yapan kişileri seminer, panel, konferans gibi organizasyonlar düzenleyerek öğrencilerle bir araya getirir. Ülke ve bölgedeki zengin tarih, kültür ve coğrafi mirası; sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek toplum ve üniversite öğrencileri arasında turizm bilincinin artmasını sağlar, Turizm faaliyetlerini destekler, bu faaliyetler altında mesleki eğitim, tanıtım ve bilgilendirmelerde bulunur ve bu alandaki faaliyetlere katılır. Kulüp üyeleri ile teknik gezi ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek bireyler arası etkileşimi, iletişimi ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmesini sağlayan çalışmalar yapar.

Başkan: Gürkan ARAS

İletişim: gurkanaras@istanbularel.edu.tr

Başkan: Dilara KURTOĞLU

İletişim: dilarakurtoglu@istanbularel.edu.tr

Türk Kızılay Kulübü İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerini yardımlaşma ve dayanışma bağlamında ön plana çıkararak kendilerini geliştirebilmeleri için ortamlar yaratmayı amaçlar. Ülkemiz ve uluslararası gündemi yakından takip ederek doğal Afet Yönetimi çalışmaları, Sağlık Hizmetleri, Kan bağışı organizasyonları ve İlk Yardım eğitimleri düzenler. Göç ve Mülteci Hizmetleri, Uluslararası Yardımlar ve  Sosyal Hizmetler konularında alanında uzman kuruluşlarla üniversite içerisinde ve dışında çalışmalar yürütür.

Başkan: Şeref TAŞER

İletişim: sereftasar@istanbularel.edu.tr

Başkan: Tuğçe TAZE

İletişim: tugcetaze@istanbularel.edu.tr

  • Alanında uzman kişi ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak.
  • Öğrencilere iş ve staj imkânı sağlayacak networking ortamı oluşturmak.
  • Her biri yönetici adayı olan öğrencilerimize, bir yöneticide olması gereken yetkinliklerin neler olduğunu ve hangi yönlerini geliştirmelerini gerektiğini göstermek.
  • Öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak.
  • Planlanan projeler, eğitimler, seminerler doğrultusunda öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini, farklı düşünebilmelerini ve iş ile sosyal yaşamlarında fark yaratmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerin ders dışında bilgi ve deneyimini arttırıcı nitelikte faaliyetlere katılımını sağlamak.
  • Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini arttırmak, dayanışma ruhunu güçlendirmek ve sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamak.

Başkan: Kübra YENİLMEZ

İletişim: kubrayenilmez@istanbularel.edu.tr