Öğrenci Kulüpleri

Engelsiz Yaşam Kulübü 'Hayata Bir Düğüm Daha'

Engelsiz Yaşam Kulübü, miyopati ve basınca duyarlı herediter nöropati (HNPT) teşhisli iki hastaya 2 adet elektronik ve manuel tekerlekli sandalye yardımında bulunmuşlardır, projeye 100 kişi katılmıştır.